NS14 Stockholm

Výstavba mostov v regióne Norrström

Jún 2015 – Máj 2016

NS14 je označenie pre projekt výstavby mostov v regióne Norrström, v centre švédskeho Štokholmu. Tento projekt zahŕňal výstavbu siedmich nových mostov a rekonštrukciu dvoch existujúcich mostov. Mosty prechádzajú cez kanál Norrström, a sú dôležitou súčasťou dopravného systému mesta. Výstavba v rámci projektu NS14 bola rozdelená do niekoľkých fáz, ktoré sa uskutočňovali v rokoch 2013 až 2021. Podieľali sa na tom viaceré stavebné firmy a dodávatelia, z ktorých každá mala svoj vlastný úsek prác. Medzi týmito firmami bola aj firma Opal Building, ktorá mala účasť na výstavbe betónových konštrukcií dvoch mostov, nad železnicou, vedúcou k centrálnej vlakovej stanici v Štokholme.

NS14 Stockholm
NS14 Stockholm Opal Building 2
NS14 Stockholm

Viac projektov